• 400 zł za miesiąc – odbiór Dziecka do godziny 15.00
  • 460 zł za miesiąc – odbiór Dziecka do godziny 16.00
  • 560 zł za miesiąc – odbiór Dziecka do godziny 17.00
  • 680 zł za miesiąc – odbiór Dziecka do godziny 18.00

    + wyżywienie 10,50 zł za dzień pobytu dziecka w przedszkolu

Płatne z góry do 10-go dnia każdego miesiąca gotówką lub na konto bankowe