Wiek przedszkolny jest okresem, w którym rozpoczęcie nauki języka obcego gwarantuje bardzo dobre jego opanowanie. Badania wykazują, iż wczesne rozpoczęcie nauki pozwala na osiągnięcie doskonałej wymowy, bez obcego akcentu. Wymowa jest bowiem wynikiem procesu imitacyjnego, którego szczyt dziecko osiąga w wieku 4-8 lat. Dzieci przyswajają wówczas tzw. “melodię języka”, czyli akcent toniczny, rytm i intonację. W późniejszych latach te zdolności zmniejszają się sukcesywnie aż do zupełnego zaniku. Wiek krytyczny dla fonetycznego opanowania języka to 10 lat.
Techniki uczenia dzieci języka obcego zakładają ich aktywny udział w nauce. Wykorzystują one ruch i dużą wrażliwość dzieci na bodźce wzrokowe, czyli zakładają użycie rysunków, obrazków, plansz czy plakatów. Ponadto na lekcjach wprowadzane są piosenki, wierszyki, czytanie bajek oraz zajęcia plastyczne. Metody te służą lepszemu i zarazem trwalszemu zapamiętaniu podanego materiału.