Zapraszamy dzieci z grupy ŚLIMACZKÓW I ŻABEK do wysłuchania, powtarzania
piosenek z języka angielskiego

1. Piosenka ( dość wolne tempo) o zwierzętach :
https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A

2. Piosenka o zwierzętach i odgłosach przez nie wydawanych:
https://www.youtube.com/watch?v=t99ULJjCsaM

3. Piosenka alfabet z przykładowymi słówkami :
https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs

4. Piosenka ( wolne tempo) o przeciwieństwach :
https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y

5. Wyliczanka typu papier, kamień, nożyce:
https://www.youtube.com/watch?v=P65yE_EXLd8

6. Wyliczanka – pytania : czy lubisz ( słówka z zakresu jedzenia)
Polecamy! Ciekawe!
https://www.youtube.com/watch?v=13mftBvRmvM

7. Piosenka- wyliczanka UBRANIA:
https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

8. Piosenka ( prosta, znana dzieciom) Jeśli jesteś szczęśliwy:
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw

9. Piosenka ( wolne tempo) Hello :
https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M

10.Wyliczanka z poleceniami typu: biegnij, zatrzymaj się, śpij, obudż
się: https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU

11.Pogoda – dla dzieci starszych:
https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo

12.Pogoda – piosenka: https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew

13. Zabawa ” Kto zabrał ciasteczko?” – pytania, nazwy zwiarząt:
https://www.youtube.com/watch?v=OzKY5YHnOTg

14. Piosenka o gestach ( wolne tempo):
https://www.youtube.com/watch?v=DzA1VQL1oME

15. Piosenka o kolorach ( szybkie tempo):
https://www.youtube.com/watch?v=gavT_q9CLME

16. Piosenka o kolorach ( wolne tempo dla młodszych dzieci):
https://www.youtube.com/watch?v=s0p9P9KOQSk

17. Wyliczanka liczby do 10 ( dla młodszych dzieci)

18. Wyliczanka o mrówkach :) https://www.youtube.com/watch?v=2S__fbCGwOM

19. Czynności dnia codziennego:
https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw

20. Formy grzecznościowe i inne, piosenka z gestami ( wolne tempo, dużo
powtórzeń): https://www.youtube.com/watch?v=U9Q7Y3t4m3g

21. Piosenka o gestach: https://www.youtube.com/watch?v=1cqLp1RqHl8