Mały Ambasador to…

  •  rodzinna atmosfera
  •  mała grupa, w której potrzeby każdego dziecka są zauważone
  •  spotkania z językiem i kulturą francuską