Porady logopedyczne cz_8

LOGOPEDYCZNE WIERSZYKI I RYMOWANKI DO UTRWALANIA RÓŻNYCH GŁOSEK

W czasie wielu lat pracy z dziećmi zgromadziłam bogaty zbiór  tekstów literackich.  Pochodzą z  różnych  zbiorów literatury dziecięcej oraz wielu pozycji  metodycznych.
Niektóre z nich proponuję Państwu  nie tylko do ćwiczeń logopedycznych, ale do zabaw rozwijających mowę i myślenie dziecka.

Porady logopedyczne cz_7

Proste ćwiczenia logopedyczne

Aby usprawnić język:

  • mlaskamy,
  • układamy język w rurkę,
  • kląskamy (jak robi konik?),
  • wypychamy językiem policzki,
  • układamy język w „koci grzbiet”,
  • wsuwamy język pod górną i dolną wargę,

Porady logopedyczne cz_6

LOGOPEDYCZNE WIERSZYKI I RYMOWANKI DO UTRWALANIA GŁOSKI  [R]

W czasie wielu lat pracy z dziećmi zgromadziłam bogaty zbiór  tekstów literackich. Pochodzą z  różnych  zbiorów literatury dziecięcej oraz wielu pozycji  metodycznych. Niektóre z nich proponuję Państwu  nie tylko do ćwiczeń logopedycznych, ale do zabaw rozwijających mowę i myślenie dziecka.

Porady logopedyczne cz_5

LOGOPEDYCZNE WIERSZYKI I RYMOWANKI DO UTRWALANIA  GŁOSEK SZUMIĄCYCH

W czasie wielu lat pracy z dziećmi zgromadziłam bogaty zbiór  tekstów literackich.  Pochodzą z  różnych  zbiorów literatury dziecięcej oraz wielu pozycji  metodycznych. Niektóre z nich proponuję Państwu  nie tylko do ćwiczeń logopedycznych, ale do zabaw rozwijających mowę i myślenie dziecka.

Porady logopedyczne cz_4

LOGOPEDYCZNE WIERSZYKI I RYMOWANKI DO UTRWALANIA  GŁOSEK SYCZĄCYCH

W czasie wielu lat pracy z dziećmi zgromadziłam bogaty zbiór  tekstów literackich.  Pochodzą z  różnych  zbiorów literatury dziecięcej oraz wielu pozycji  metodycznych. Niektóre z nich proponuję Państwu  nie tylko do ćwiczeń logopedycznych, ale do zabaw rozwijających mowę i myślenie dziecka.

Porady logopedyczne cz_3

 

LOGOPEDYCZNE WIERSZYKI I RYMOWANKI DO UTRWALANIA GŁOSEK CISZĄCYCH

W czasie wielu lat pracy z dziećmi zgromadziłam bogaty zbiór  tekstów literackich.  Pochodzą z  różnych  zbiorów literatury dziecięcej oraz wielu pozycji  metodycznych.

Niektóre z nich proponuję Państwu  nie tylko do ćwiczeń logopedycznych, ale do zabaw rozwijających mowę i myślenie dziecka.

Porady logopedyczne cz_2

Klasyfikacja wad  wymowy

Termin   dyslalia (z grec. dys – zaburzenie;  lalia – mowa) to ogólne pojęcie stosowane przy określaniu różnych postaci wad wymowy.  Wywodzi się z foniatrii i najczęściej stosowany jest w klasyfikacji zaburzeń mowy (Jastrzębowska  1999, s.429).

Wady wymowy to jedne z najczęściej spotykanych zaburzeń mowy. Występują one w przypadkach nieprawidłowej budowy i funkcjonowania narządów mowy, w opóźnieniach rozwoju mowy, w afazji, w mózgowych porażeniach dziecięcych, w upośledzeniach umysłowych, w przypadkach uszkodzenia słuchu.

Porady logopedyczne cz_1

Od dziś ruszamy z krótką serią porad logopedycznych opracowanych przez mgr Iwonę Sochacką – logopedę–surdologopede.

Ogólna  charakterystyka  rozwoju wymowy  dziecka

Rozwój mowy dziecka przebiega pewnymi etapami o ustalonej kolejności. Czas ich pojawienia się w zasadzie jest stały, ale dopuszczalne są pewne przesunięcia, nie większe jednak niż pół roku. Każdy z etapów odznacza się charakterystycznym dla niego osiągnięciem, które zmienia zasadniczo sposób komunikowania się dziecka z otoczeniem. Dokładną charakterystykę etapów rozwoju mowy przedstawił L.Kaczmarek w książce „Nasze dziecko uczy się mowy” (1982).

Okres melodii (pierwszy rok życia) to stadium przedjęzykowe. Choć jeszcze nie rozwija się w tym czasie mowa właściwa, jest to ważny etap przygotowawczy.